ARC - Aros Robotics Club Västerås

Aros Robotics Club (ARC) är en ideell förening som finns i Västerås. Syftet med ARC är att främja robotutveckling och skapa en mötesplats för robotikinntresserade personer. Detta gör vi genom att hålla i träffar där vi sysslar med robotik i alla dess former eller bara umgås. Aros robot club har även tillgångar som lånas ut och/eller säljes till medlemmarna. För att bli medlem och ta del av dessa fördelaktiga resurser behöver du endast betala medlemsavgiften och acceptera våra medlemsvillkor. Arbete inom ARC sker på eget ansvar. ARC’s medlemmar ser efter varandra och ser till att allt arbete sker under säkra förhållanden. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift för medlemskap.

Aros robotic club är en förening som är öppen för alla, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning inom ARC är vi alla jämlikar. Medlemmar får ej diskriminera andra utan behandlar varandra med ömsesidig respekt. Aros robot club kan dra tillbaka medlemskap för de som inte följer dessa medlemsvillkoren.

Vill du vara med att påverka föreningen ska du kontakta en av medlemmarna i styrelsen, vi kan introducera dig för vårat interna arbetssätt och ge dig de möjligheter som behövs för större engagemang i ARC. Aros Robot Club visar stor tacksamhet för de tjänster som främjar ARCs mål eller stimulerar dess medlemmar. Detta kan uppnås genom att skriva artiklar, hjälpa andra medlemmar eller styra upp evenemang.

Planering

Som standard har vi alla arc möten på Torsdagar mellan 17:00 och 19:00 mer specefickt kan ses på kalendern här nedan.

Medlemskap

Du kan gå med genom att Betala medlemsavgiften på 100 kr till bankgiro 605-1585 eller Swisha 100 kr till Jan-Ove Leksell 073-9359267 ange medelandet: "ARC-Medlm" och kom i håg att registrera dig med knappen nedan. Formuläret.

Planerade evenemang

Styrelse

Emil Persson

Ordförande

Inköpsansvarig

Jan-Ove Leksell

Vice ordförande

Olle Olofsson

Kassör

Amanda Nygårds

Styrelsemedlem

Alex Enquist Ponsbach

Sekreterare

Externa resurser

Kontakt

info@arcsweden.se
Copyright 2014 @ ARC - Uppdaterad 2015-03-01